Lajmërim

Të nderuar, Lajmërohen të gjithë ata që janë të interesuar për kongresin në Budvë se do të organizohet transport për vajtje me 24 maj, ndërkaq kthim me 28 maj. Të interesuarit mund të paraqiten në këtë e-mail: semejnamedicina@medf.ukim.edu.mk Më tepër rreth kongresit: www.porodicnamedicina.org.me Me respekt Qendra për mjekësi familjare

Më tepër...


Ftesë për punëtori

Të nderuar, Ju ftojmë në Punëtorinë për kontroll klinik dhe aplikim intraartikular të barit në nyje, e cila do të mbahet në: * 22.04.2017 (e shtunë), ora 13:00 në Shkup në amfiteatrin nr.2 në ndërtesën e Instituti, ose * 24.04.2017 (e hënë), ora 15:00 në Manastir në hapësirat e Kryqit të kuq Punëtoria do të […]

Më tepër...


Punëtori për vitin 2017

Të nderuar, Shoqata e mjekëve të mjekësisë së përgjithshme/mjekësisë familjare, anëtare e Shoqatës së Mjekëëve të Maqedonisë dhe Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë SHMSHM, në bashkëpunim me Qendrën për mjekësi familjare, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, për vitin 2017 kanë përgaditur punëtori si pjesë e edukimit të vazhdueshëm mjekësorë për realizimin e detyrimit të marrëveshtjes ndaj […]

Më tepër...


KONKURS

Почитувани, Лекарската комора на Македонија го спроведува стручниот испит на здравствени работници со високо образование за добивање на лиценца за работа. За таа цел, Комората формира список за акредититрани испитувачи од кои се формираат комисиите пред кои докторите на медицина го полагаат стручниот испит: 1. Список за акредитирани доктори – испитувачи (пзз, педијатрија, хирургија, интерна […]

Më tepër...