Konferenca e dytë ndërkombëtare

Te nderuar,

Në mënyrë që të mundësohet organizimi i suksesshëm i Konferences se Dyte Nderkombetare, ju kërkojmë me mirësi që të respektoni daten 01.09.2017 per dergimin e abstrakteve.

Per me shume informata rreth formatit te abstraktit ju lutemi te ndiqni linkun:

https://sites.google.com/a/uni te.edu.mk/medicalconference

Abstrakti te dergohet ne emailin zyrtar te konferences:

medical.conference@unite.edu.mk

Njeherit ju lutemi kete njoftim ta shperndani te koleget dhe bashkepunetoret tuaj.

Duke ju falenderuar paraprakisht për bashkëpunimin,

Koordinatori i Konferencës së Dyte Nderkombetare

Prof.Dr. Lutfi Zylbeari