KONGRESI VI NDERKOMBETAR I OBSTETRIK GJINEKOLOGJISE 3 DHE 4 MAJ 2019

Te nderuar koleg,
Ju bejme me dije se Shoqata Shqiptare e Obstetrik Gjinekologjise (SHSHOG)ne bashkepunim me Shoqaten e Obsteterve dhe Gjinekologeve te Kosoves (KOGA) organizojne ne datat 3 dhe 4 Maj 2019 Kongresin e VI nderkombetar te Obstetrik/ Gjinekologjise.
Tematika e kongresit do te jete e larmishme, ku do te perfshije te gjitha topikat ne fushen e Obstetrik Gjinekologjise por jo vetem.
Pjesmarrja Juaj ne aktivitetin me te madh nderkombetar ne fushen e Obstetrik Gjinekologjise te organizuar nga SHSHOG dhe KOGA do te perbente vetem njeren ane te medaljes, ndersa debati shkencor dhe profesionale, shkembimi i experiancave profesionale shkencore individuale apo ne grup do perbente jo vetem anen tjeter te medaljes por the piken kulmore te keti eventi.
Kumtesat Tuaja do te jene te mirprituara, seleksionimi i tyre do te behet nga bordi shkencor i kongresit.
Abstraktet tuaja do te pergatiten ne gjuhen shqipe dhe ne ate anglese (jo me shume se 350 fjale) sipas skicimit te meposhtem/ Afati i dorezimit te abstrakteve eshte data 25 Mars 2019.
1. Titulli
2. Autoret.
3. Hyrje
4.Metodologjia.
5. Rezultatet
6 Konkluzionet
6. Fjalet kyce
Abstraktet do te dergohen ne adresen ;organizativsekretariatikongres@yahoo.com

Tematika e kongresit
1. Infertilitet dhe trajtimi contemporan i tij.
2. Endoscopia Gjinekologjike.
3. Epidemia cezariane nje alternative apo nje panik qe lidhet me pasigurine e mirqenien feto amtare.
5. Diagnoza prenatale pasiguria e se tashmes dhe mirqenia fetale dhe sociale e se ardhmes.
6.Urogjinekologjia – Diagnoza, sfidat e se tashmes dhe prone e gjinekologeve ne te ardhmen.
7. Hemorragjite uterine anormale trajtimi konservativ apo kirurgjikal, bilanci aktual, sfida e se ardhmes.
8. Ndryshimet malinje te traktit riprodhues, vigjilece e larte incidence e ulet.
9. Vrasesit e heshtur feto amtar microtrombozat dhe iskemia placentare bazat e Preeclampsise IUGR dhe sindromes antifosolipidike
10.Urgjencat obstetrikale – Hemorragjite post partum nje sfide boterore qe duhet fituar sot.
11. Planifikimi familjar – gjithmone aktual.
12.Diagnoza gjenetike prenatale thembra e Akilit te shoqerise se ardhshme.
13.Lindja preterm dhe trajtimi{ cudiberes} i progesteronit, alternativat pro dhe kunder.
14. Aparati kardiovaskular fetal Diagnoza ekografike, A eshte krijuar berthama e timoniereve ne Shqiperi dhe KOSOVE ne Echokardiografine fetale (RASTE TE VECANTA APO GRUP RASTESH)
15. Placenta previa nje diagnoze qe nuk po njeh kufi, Echografia dhe MRI ku ndahen dhe ku takohen te dyja.
16. Barra me Risk detektimi dhe trajtimi i hershem gur themeli ne parandalimin e komplikacioneve te vonshme.
17. NEONATOLOGJIA aty ku fillon dhe mbaron gjith suksesi apo deshtimi i punes sone.

Per cdo informacion shtese na kontaktoni
e mail: organizativsekretariatikongres@yahoo.com
tel 00355682083275

Sekretariati organizativ i kongresit
Presidenti i SH SH O G
Profesor NIKITA MANOKU