MEDICUS XXVI (2) 2021 – Përmbajtja

Revista do të publikohet pasi që autorët të kryejnë detyrimet ndaj redaksisë.

Списанието ќе биде објавено кога сите автори ќе ги завршат обврските кон редакцијата.

predna