Regjistrim për pjesëmarje pasive

Regjistrohuni për pjesëmarje në Takimet Profesionale Mjekësore – Strugë 2023

Regjistrimi deri me 27.10.2023: 6765 den (110 eur)
Regjistrimi pas 27.10.2023: 8610 den (140 eur) 


Të dhëna të përgjithshme Të dhënat për pagesë

Data: 27-29 Tetor 2023

Vendi: Hotel Drim, Strugë

Kontakt: nevzat_elezi@yahoo.com
bekim.ismaili@yahoo.com

SHOQATA E MJEKËVE SHQIPTARË TË MAQEDONISË
200000031528193
Stopanska banka AD Skopje
29 Noemvri bb, Tetovo

IBAN:BENEFICIARY CUSTOMER
ZDRUZHENIE NA LEKARI ALBANCI NA RM

BENEFICIARY ADDRESS
UL.29.NOEMVRI BR.BB CITY-TETOVO

BENEFICIARY BANK:
Sopanska Banka AD Skopje, Branch Tetovo, ul.M.TITO br,32 Tetovo

IBAN:MK07200002529918296 EUR

SWIFT:STOB MK 2X

Ju lutem pasi të keni bërë pagesën në zhiro llogarinë e lartëshënuar, dërgoni fotografinë e konfirmimit të pagesës përmes formularit të mëposhtëm.

Të gjitha fushat e shënuara me * janë të obligueshme.

Kotizimi përfshin:

  • Komplet material dhe ID kartelë
  • Pjesëmarje në të gjitha sesionet shkencore
  • Certifikatë me pikë të aprovuar nga Dhoma e Mjekëve E Republikës së Maqedonisë së Veriut
  • Pjesëmarje në hapjen solemne
  • Pjesëmarje në drekë dhe darkën solemne*

*Të gjithë pjesëmarësit që kanë paguar kotizim ndërkaq nuk janë të vendosur në hotelet e siguruara nga organizatori, për pjesëmarje në drekë/darkën solemne, përveç kotizimit paguajnë edhe çmim 35 eur për çdo ushqim veçmas.