tpm2018

TAKIM PROFESIONAL MJEKËSOR – STRUGË 2018 – PROGRAMI

NJOFTIM
NJOFTOJMË TË GJITHË PJESËMARËSIT ME PROGRAMËN E KONGRESIT TË XXIII TË SHMSHM.
TË GJITHË PJESËMARËSIT E MËPOSHTËM QË KANË PREZANTIM ORAL DUHET QË TË KONFIRMOJNË PJESËMARJEN SIPAS PROGRAMIT (MOS PJESËMARJA DUHET LAJMËRUAR). POASHTU DUHET TI PËRGADISIN PREZANTIMET NË POWERPOINT DHE TË NJEJTAT TI DËRGOJNË NË E-MAIL: NEVZAT_ELEZI@YAHOO.COM
TË GJITHË ATA QË NUK KANË PREZANTIM NË PROGRAMËN E PARAQITJES ORALE, PUNIMET E TYRE DO
TË BËHEN POSTER PREZANTIM NË FORMË ELEKTRONIKE TË DIELËN NGA ORA 10:00
JU MIRËPRESIM

 
1
1
1