Punëtori për vitin 2017

Të nderuar, Shoqata e mjekëve të mjekësisë së përgjithshme/mjekësisë familjare, anëtare e Shoqatës së Mjekëëve të Maqedonisë dhe Shoqata e Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë SHMSHM, në bashkëpunim me Qendrën për mjekësi familjare, Fakulteti i Mjekësisë Shkup, për vitin 2017 kanë përgaditur punëtori si pjesë e edukimit të vazhdueshëm mjekësorë për realizimin e detyrimit të marrëveshtjes ndaj […]

Më tepër...


KONKURS

Почитувани, Лекарската комора на Македонија го спроведува стручниот испит на здравствени работници со високо образование за добивање на лиценца за работа. За таа цел, Комората формира список за акредититрани испитувачи од кои се формираат комисиите пред кои докторите на медицина го полагаат стручниот испит: 1. Список за акредитирани доктори – испитувачи (пзз, педијатрија, хирургија, интерна […]

Më tepër...


OFERTË

Ofertë per numrin e ardhshem te Medikusit Karakteristikat Tirazhi 350 copa Brendia: 90 gr. kunzdrukt 1/1 (me CTP pllaka, e jo me pauza) Kopertina 250 gr. + e laminuar 1/0 E ngjitur në binder Le të japin ofertë për 182 faqe. Ofertat mund te adresohen me se voni deri me 30. 09. 2013 ora 12 […]

Më tepër...