Thirrje për pjesmarje në trajnim

Këshilli rinor nacional i Maqedonisë shpall thirrje për pjesmarje në trajnim dy ditor për të zhvilluar aftesitë se si të paraqiten në tregun e punës “Si të paraqitem suksesshëm në tregun e punës?”, e cila realizohet në kornizat e projektit “Me aftësi deri në mundësi për të rinjët”, mbështetur nga Ambasada e Britanisë së Madhe në Shkup.

Profili i pjesmarësve: 20 të rinjë nga mosha 18-29 vjet
Të dhëna teknike për realizimin e trajnimit:
Rajoni I Pollogut, Zyra rajonale e KRNM – Qendra për zhvill dhe avancim
të jetës publike – Tetovë, Tetovë rruga Strasho Pinxhur nr. 67
Data e trajnimit: 26 dhe 27 janar viti 2017
Kandidatët duhet të aplikojnë në linkun e më poshtëm deri më 25.01.2017,
ora 16.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHl4iJX-elGrlU-yeBy_uzA20wJNL6xD99Fcsnv7T7044TQ/viewform?c=0&w=1
Për informacione tjera ju lutemi na kontaktoni në naimiljazi@gmail.com, 071 311 380
Националниот младински совет на Македонија објавува повик за учесници на дводневна обука за зајакнување на вештините за претставување на младите на пазарот на труд „Како успешно да се претставам на пазарот на труд ?“, која ќе се спроведе во рамките на проектот „Со вештини до можности за младите“, поддржан од Британската амбасада во Скопје.

Профил на учесници
20 млади на возраст од 18-29 години

Технички податоци за одржување на обуката:
Полошки регион – Регионална канцеларија на НМСМ – Центар за развој и
унапредување на јавниот живот – Тетово, Тетово улица Страшо пинџур бр.
67

Дата на обуката: 26 и 27 јануари 2017 година

Кандидатите треба да се пријават на следниот линк до 25.01.2017 до 16
часот.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHl4iJX-elGrlU-wyeBy_uzA20wJNL6xD99Fcsnv7T7044TQ/viewform?c=0&w=1

За дополнители информации ве молиме контактирајте не на
naimiljazi@gmail.com, 071 311 380